Pregled novinskih članaka koji su pratili inicijativu Vaska Lipovca za postavljanje skulptura u javni prostor.