Kockice

/Kockice

Reprodukcije na drvu 12×12 cm, izrađene prema dizajnu za kalendar kojeg je 2005. godine Vasko Lipovac izradio za Splitsku banku.

Atelje Vasko Lipovac

Vukovarska 8a, 21000 Split

Mobile: +385 91 2000 872

Web: http://vaskolipovac.com

"));