Bibliografija (u izradi)

/Bibliografija (u izradi)
Bibliografija (u izradi) 2016-10-12T11:56:22+00:00

1950.

 • Josip Depolo: Bez manifesta – Isključivo radni program, Sutra se u Umjetničkom paviljonu otvara izložba novoosnovane grupe “Mart”, Vjesnik, 20. 10. 1957. External link
 • Josip Depolo: Dinamični prodor, Uz prvu izložbu grupe “Mart”, Vjesnik, 29. 10. 1957. External link
 • Maligec Rudolf: Državna majsterska delavnica prof. Krste Hegedušića, Jakopčev paviljon, Ljubljanja, 07. 01. 1958., katalog izložbe, Ljubljana, 1958.
 • Radoslav Putar: Nove mogućnosti, Uz izložbu jugoslavenske grafike u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu, Narodni list, 22. 05. 1958. External link
 • Vesna Barbić: Presjek fundusa Gradske galerije suvremene umjetnosti od pet godina otkupa 1954.-1959., katalog izložbe, Galerije suvremene umjetnosti, Zagreb, 03.07. – 23.09. 1959., str.3 i 25 External link
 • Vladimir Majerović: Slikari Petlevski i Lipovac izlažu u Engleskoj, Večernji Vjesnik, 25. 05. 1959., str.11 External link
 • Hans Hess: 2 Yugoslav Painters, Vasko Lipovac, Ordan Petlevski, katalog izložbe, Leicester Museums and Art Gallery, lipanj, 1959.
 • Katarina Ambrozić et al.: III Salon 59, Slikarstvo, Kipartsvo, Tapiserija, Galerija likovnih umjetnosti, Rijeka, katalog izložbe, Rijeka, 1959.
 • Uluh, Izložba Mladih u čast 40-godišnjice Skoj-a, Umjetnički Paviljon, Zagreb, 25.V-21.VI.1959., Zagreb, 1959, str.36
 • Anon.: Naš mladi slikar Vasko Lipovac izlaže u Engleskoj, Pobjeda, 09. 08. 1959. External link
 • Boris Kelemen: Slikarstvo poslijeratne generacije, katalog izložbe, Galerija Varaždin, 12. 12. 1959 – 23. 12. 1959., Varaždin, 1959.

1960.

 • Vlado Gotovac: Lipovac, Umjetnička galerija Dubrovnik 02. – 25. srpnja 1966., katalog izložbe, Dubrovnik, 1966.
 • Miloš Milošević: Lipovac, Izložba slika, Pomorski muzej, Kotor, 20. 08. – 31. 08. 1966., katalog izložbe, Kotor, 1966.
 • Miloš Milošević: Izložba slika Vaska Lipovca u Kotoru, Pobjeda, 25. 08. 1966. External link
 • Miro Glavurtić: Mala galerija Vaska Lipovca, Pobjeda, 17. 09. 1967. External link
 • Miloš Milošević (ur.): 800 godina Katedrale Sv. Tripuna u Kotoru (1166-1966), Kotor, 1966., str.75 i 80
 • Špiro Račeta: 800 godina katedrale Sv. Tripuna u Kotoru, Pobjeda, 24. rujna 1967. External link
 • Boris lstranin: Umjetnost bez iznenadenja, XV izložba ULUH-a u Umjetničkom paviljonu, 1967. External link
 • Miodrag Kolarić: Slike Vaska Lipovca u Galeriji kulturnog centra Beograda, 1968.
 • Stevan Stanić: Povodom izložbe u Galeriji kulturnog centra Beograda, Borba, 2l . travnja 1968.
 • Katalog izložbe Pintura Yugoeslava del taller Hegedušić Ateneo de Caracas 26 de abril de 1968.
 • Miodrag Kolarić: Vasko Lipovac, Galerija kulturnog centra, Književne novine, br 326, 27. travnja 1968.
 • Kruno Prijatelj: Katalog izložbe Vaska Lipovca u Salonu Matice hrvatske u Splitu, svibanj 1968.
 • Mladen Pejaković: O slikarstvu Vaska Lipovca, Mogućnosti, br.7 1968.
 • Katalog izložbe Grupa Mart Moderna galerija Narodnog muzeja u Zadru, Gradska loža Zadar, 04 – 17. lipnja 1968.
 • Miro Glavurtić: Vasko Lipovac: slikarstvo nije stvar trenutka, Pobjeda, 25. kolovoza 1968.
 • Tomislav Šuljak: Vasko Lipovac, Studio, br.234 23. rujna – 04. listopada 1968.
 • Annaregina De Giosa: Vasko Lipovac Bizantineggiante, Sete giorni Arte, Bari, 07. svibnja 1969., str.3
 • Antonio Gnan, Sergio Pozzati: Notiziario, Mostre in Italia, NAC, br. 15, Milan, 15. 05. 1969., str.29 External link
 • Pietro Marino: Tre giovani artisti a Bari, Mostre
 • Najava izložbe: Lipovac, Sivielli e Anna De Ruvo
 • Tomislav Šuljak: Katalog izložbe Vaska Lipovca u San Marinu, lipanj 1969.

1970.

 • Tomislav Lalin: Redukcija na bitno, Slobodna Dalmacija, 20. lipnja 1970.
 • Vlado Bužančić: Katalog izložbe Vaska Lipovca u galeriji Forum, 26. 10.- 14. 11. 1970.
 • Vladimir Maleković: lkonostasi nostalgije, 1970.
 • E. Cvetkova: Dijalog nijemih, izložba Vaska Lipovca u galeriji Forum, Večernji list, srijeda, 04. studenoga 1970.
 • Vladimir Maleković: Nadiranje Splita, u povodu izložbe Splitski salon u Splitu, Vjesnik, Zagreb, 20. prosinca 1970.
 • Katalog Suvremena hrvatska grafika, Split, Umjetnički salon Krešimirova 3, l0. kolovoza – 20. rujna 1971.
 • Katalog III splitski salon 71, 26. listopada – 20. studenoga 1971.
 • Tonko Maroević: Likovna reprezentcija grada, lll splitski salon u Splitu, Telegram, 05. studenoga 1971.
 • Mladenka Šolman: Vasko Lipovac, Galerija Forum, Zagreb, 26. 10./14. 11.1970., Život umjetnosti, br. 14, Zagreb, 1971., str.130–132
 • Kruno Prijatelj: Katalog izložbe Vaska Lipovca Pohvala pticama, 27. prosinca 1971. – 27. siječnja 1972.
 • Duško Kečkemet: Vasko Lipovac, Umjetnički salon, Split, 27. 12. 1971. – 27. 1. 1972., Život umjetnosti, br. 18, Zagreb, 1972., str.127–128
 • Kruno Prijatelj, Kosta Angeli Radovani: Izložba Vaska Lipovca, Nedjeljna Dalmacija, 02. siječnja 1972., str. 15
 • Šimun Jurišić: S jedrenjakom u srcu, treća samostalna izložba Vaska Lipovca u Splitu, Slobodna Dalmacija, 06. siječnja 1972.
 • Andro Filipić: Stvaralačka zrelost, Slobodna Dalmacija, 11. siječnja 1972., str.4
 • Vladimir Maleković: Mornari, brodovi, katedrale… Vjesnik u srijedu, (kritika), 19. siječnja 1972. str.39
 • Katalog izložbe 7. Plavi salon u Zadru, srpanj – kolovoz -rujan 1972.
 • Renata Gotthardi-Škiljan: VII. zagrebačka izložba jugoslavenske grafike, katalog izložbe, Kabinet grafike Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, svibanj – lipanj 1972.
 • Ješa Denegri: Jugoslovenska grafika 1965 – 1972, katalog izložbe, Muzej savremene umetnosti Beograd, jul-avgust 1972.
 • Zoran Kržišnik (ur.): Gravura Iugoslava contemporana, Sala Dalles, Bucuresti, iulie-august 1972, Bukurešt, 1972.
 • Zoran Kržišnik (ur.): A mai Jugoszláv grafikából, Mücsarnok, Budapest, 1972 december, Budimpešta, 1972.
 • Pietro Marino: Un artista Jugoslavo a Bari/l legni di Lipovac, Bari, 1972.
 • Jerko Denegri: Katalog izložbe u Galeriji Davanzati – Firenze, 12. – 27. listopada 1972.
 • Jakša Fiamengo: izložba Vaska Lipovca u Dubrovniku, Slobodna Dalmacija, 12. srpnja 1973.
 • Katalog izložbe 8. Plavi salon, Zadar, srpanj – kolovoz – rujan 1974.
 • Frane Jelinčić; S plohe u prostor, Studio, 27. siječnja 1973.
 • Katalog Likovni umjetnici Splita – likovni umjetnici Mostara, Mostar, veljača, 1973.
 • Katalog izložbe Vaska Lipovca u galeriji Sebastian, 12. srpnja – 14. kolovoza, 1973., katalog br. 12
 • D. Hribar: Odprte roke, Lubljana, Delo, 16. kolovoza 1973., str.6
 • Jakša Fiamengo: izložba Vaska Lipovca u Dubrovniku, Slobodna Dalmacija, 12. srpnja 1973.
 • Zdenko Rus: Odsjaji jednog plama (V Splitski salon), Oko, 07. studenoga 1973.
 • Renata Gotthardi-Škiljan: VIII. zagrebačka izložba jugoslavenske grafike, katalog izložbe, Kabinet grafike Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, svibanj – lipanj 1974.
 • Željka Čorak: Pomutnja kriterija i nevidljivo vrijeme, IX Zagrebački salon – slikarstvo, 26/27. svibnja 1974.
 • Katalog izložbe 8. Plavi salon, Zadar, srpanj – kolovoz – rujan 1974.
 • Milan M. Marović: Savremeni urbani prostori skulptura Vaska Lipovca, Ovdje, br. 7-8, 1974., str.20
 • Antun Karaman (ur.): Kretanja u suvremenoj jugoslavenskoj likovnoj umjetnosti, katalog izložbe, Umjetnička galerija, Dubrovnik, 02. kolovoza – 10. listopada 1974.
 • Bogdan Pogačnik: Modri in Plavi salon, Delo, Ljubljana, 15. kolovoza 1974.
 • Zdenko Kolacio: Lipovćeva plastika za nove urbane prostore, Čovjek i prostor, Zagreb, br. 257, kolovoz 1974.
 • Božo Bek: Plastex-art ’75, katalog izložbe, Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 21. 04 – 27.04. 1975. External link
 • Kruno Prijatelj: Katalog izložbe Vaska Lipovca u Rimu, Studio d’arte moderna, 23. 04. – 06. 05. 1975.
 • Duško Kečkemet: Vasko Lipovac: izložba objekata-skulptura, Umjetnički salon, Split, 6. – 18. 6. 1974., Život umjetnosti, br. 22-23, Zagreb, 1975., str.184–185
 • Kruno Prijatelj: Katalog izložbe Vaska Lipovca u galeriji Meduza u Kopru, 26. rujna 1975.
 • Josip Škunca: Jedan dan veselja Vaska Lipovca, Nedjeljni vijesnik, 26. i 27. listopada 1975.
 • Mihailo S. Petrov, Milivoje Nikolajević, Sućeska Hasan (ur.): VI izložba saveza udruženja likovnih umjetnika Jugoslavije, katalog izložbe, Collegium artisticum, KSC Skenderja, Sarajevo, 29. XI – 29. XII. 1975.
 • Pero Zlatar: Neobični svijet slikara Vaska Lipovca: Čudesne ptice iz ekrana, Studio, br. 624, 20-26. ožujka 1976.
 • Renata Gotthardi-Škiljan: IX. zagrebačka izložba jugoslavenske grafike, katalog izložbe, Kabinet grafike Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, svibanj – lipanj 1976.
 • Irine Subotić: Katalog izložbe Vaska Lipovca u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, 27. 05.-08. 06. 1976.
 • Katalog izložbe Međunarodna izložba originalnog crteža 1976., Rijeka
 • Katalog skupne izložbe u Tivtu: izložbeni salon Tivat ’76.
 • Katalog izložbe Vaska Lipovca, Zbirka umjetnina Juraj Plančić Stari Grad galerija , Sv. Jerolim, 31. srpnja – 9. kolovoza 1976.
 • Katalog Osmi Splitski salon, Krešimirova 3/1 , 25. listopada – 10. studenoga 1976.
 • Mladenka Šolman: Katalog izložbe Vaska Lipovca u Galeriji V. N. Zagreb, 25. studenoga – 15. prosinca 1976.
 • Drago Štambuk: Vasko Lipovac, galerija Vladimir Nazor, Zagreb, Nedjeljna Dalmacija, Split, 12. prosinca 1976.
 • Zoran Kržišnik (ur.): 12.
[mednarodni] bienale grafike, Moderna galerija, Ljubljana, 13. maj – 31. avgust 1977., katalog izložbe, Ljubljana, 1977.
 • Tomán László: A 12. Nemzetközi Grafikai Biennálé, Híd, vol. XLI. br. 9., Novi Sad, 1977., str.1159-1161. External link
 • Antun Travirka: Katalog izložbe Vaska Lipovca U Modernoj galeriji Narodnog muzeja Zadar, 02. – 12. lipnja 1977.
 • Katalog izložbe Hrvatsko kiparstvo od 1955 do l975.g., Zagreb, HDLU, Salon galerije Karas, 1977.
 • Mladen Pejaković: Katalog izložbe Vaska Lipovca u Galeriji umjetnina, Split, l0. prosinca 1977. – l0. siječnja l978.
 • Katalog izložbe Mai Jugoszlav szobraszat, Szepmuveszeti muzeum, Budapest, 20. 01. – 26. 02. 1978.
 • Darko Sušić: Vasko Lipovac: svijet igre i radosti. Katalog izložbe: 12. bienale u Alexandriji, Alexandrija, 30. 03. 1978.
 • Katalog izložbe Vaska Lipovca u galeriji Forum, 1978.
 • Olga Perović: lgre oblika i svjetlosti, Pobjeda, Titograd, 29. srpnja 1978.
 • Darko Schneider: Katalog izložbe Vaska Lipovca u Maloj galeriji u Ljubljani, 17. 10. – 19. 11. 1978
 • Katalog Contemporary art From Yugoslavia, Auckland City Art Gallery, 1978.
 • Katalog izložbe Contemporary art from Yugoslavia. april to june 1979. Metropolitan museum of Manila.
 • Ljuba Gamulin (ur.): Katalog izložbe Vaska Lipovca u galeriji Sebastin u Dubrovniku, katalog br.54, 10. kolovoza – 20. rujna 1979.
 • 1980.

  • Katalog izložbe Vaska Lipovca, izložbena dvorana Muzeja grada Šibenika, 21. 06. – 04. 07. 1981
  • Katalog 5. jugoslovanski bienale male plastike, Galerija Murska Sobota, 05. 0o. – 08. 08. 1981.
  • Katalog izložbe Jugoslawische Kleinplastik, Ingolstadt, listopad 1981.
  • Katalog Fifth triennale – lndia 1982.
  • Katalog Prvi triennale hrvatskog kiparstva – konfrontacije, Zagreb, 06. kolovoza – 17. listopada 1982.
  • Katalog 9. zagrebačka izložba jugoslavenskog crteža, Zagreb, svibanj – lipanj l983.
  • Zlatko Gall: Svetkovina crteža, Slobodna Dalmacija, utorak, 31. svibnja l983.
  • Kruno Prijatelj: Riječ na otvorenju izložbe u galeriji Alfa u Splitu, l3. 07.  1983.
  • Vlado Bužančić: Vasko Lipovac, katalog izložbe, smotra jugoslavenske umetnosti Mermer i zvuci, Izložbeni paviljon Knjaz Miloš, Aranđelovac, 18-31.7. 1983. i Galerija Spektar Centra za kulturu Novi Zagreb, prosinac 1983., Zagreb, 1983.
  • Katalog Savremena jugoslavenska likovna umjetnost, XIV Zimske olimpijske igre, Sarajevo 1984.
  • Tonko Maroević: Radosti sporta /sport u djelima hrvatskih likovnih umjetnika, 15 Dana, br. 4-5, 1984.
  • Kruno Prijatelj: Katalog izložbe Vaska Lipovca u galeriji Dioklecijan (kripta), 1984.
  • Vojko Mirković: Dragocjen rad s Janigrom /Marul II/, Danas, br. 131, 21. kolovoza 1984.
  • Đurđica Ivanišević: Kako je nastao Marul /splitsko ljeto/, Danas, br. 130, 14. kolovoza 1984.
  • Antun Karaman: Vasko Lipovac, Umjetnička galerija, Dubrovnik, 5. rujna – 5. listopada 1984.
  • Katalog izložbe Settimana dell’amicizia Pescara/Spalato, 12- 17. settembre 1984.
  • Tonko Maroević: Vasko Lipovac (predgovor), katalog izložbe u Galeriji Mladost, Zagreb, 1985.
  • Kruno Prijatelj: Vasko Lipovac, Lipovac – Trebotić (katalog), izložba u hotelu lntercontinental u Beogradu, 1985.
  • Kruno Prijatelj: Predgovor, Vasko Lipovac, Moderna galerija – Budva, 26.05. – 07. 06. 1985.
  • Miloš Milošević: Vasko Lipovac (povodom izložbe slika u Budvi, 26. maja 1985. i 30. kotorskih bronzanih reljefa, nastalih poslije zemljotresa), Boka, zbornik radova iz nauke, kulture i umjetnosti, br. 17, Herceg Novi, 1985.
  • Judita Rey Hudaček: Djetinjstvo lutaka, Danas, Zagreb, 27. 08. 1985.
  • Mirko Petrić: Bez šminkanja i koketiranja, Studio, br. 1117, 31. 08. – 06. 09, 1985.
  • Mirko Petrić: Tradicija izvan trendova, Danas, br 185, Zagreb, 03. 09. 1985.
  • Ješa Denegri et al.: Jugoslovenska grafika 1950-1980, katalog izložbe, oktobar 1985 – oktobar 1986, Muzej savremene umetnosti, Beograd, Umjetnička galerija BIH, Sarajevo, Galerija savremene likovne umetnosti, Novi Sad, Muzej za sovremenata umetnost, Skopje, Galerija umetnosti, Priština, Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, Moderna galerija, Ljubljana, Umjetnički muzej SRCrne Gore, Cetinje, Beograd, 1985.
  • Andro Filipić: More i sjećanja, izložba slika V. Lipovca u splitskoj galeriji Protiron, Slobodna Dalmacija, Split, 19. 10. 1985.
  • Ingrid Gattin: Vasko Lipovac, slikari kipar, Slobodna Dalmacija, Split 25. 10. 1985.
  • Vinko Srhoj: Nostalgičan album (uz izložbu Vaska Lipovca u galeriji Protiron u Splitu), Vjesnik, Zagreb, 26. listopada 1985.
  • Tonko Maroević, Višnja Knezoci: Vasko Lipovac, Centar za kulturu i informacije, Galerija Forum, Zagreb, 23. 1 – 15. 2. 1986.
  • S. Nikitović: Lipovčeva mijena /u fokusu kritike – izložbe/, Večernji list, Zagreb, utorak, 18. veljače, 1986., str.8
  • Tonko Maroević: Žanrovsko kiparstvo/izložba Vaska Lipovca u galeriji Forum u Zagrebu, Danas, 18. veljače 1986., str. 39-40
  • Antonija Bogner-Šaba: Povijest lutkarstva u Hrvatskoj od 1916-1985. (skica), Dani Hvarskoga kazališta, Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, Vol.12 No.1, Split, svibanj 1986., str.261 External link
  • Rus, Zdenko: Postojanost figurativnog 1950-1987, Umjetnički paviljon, Zagreb, 1. rujna – 30. rujna 1987., katalog izložbe, Zagreb, 1987.
  • Bela Duránci: Formák élete – A 4. jugoszláv szobrászati kiállítás, Pancsova, Létünk, vol. XVII br. 5, Novi Sad, 1987., str.729-743 External link
  • Ive Šimat Banov: Vasko Lipovac i njegov Marul, Mogućnosti, br.7-8, 1987.
  • Ive Šimat Banov: Vasko Lipovc, Crteži, slike i skulpture 1983 – 1987, katalog izložbe, Galerija umjetnina, Split, prosinac 1987. – siječanj 1988.
  • Duško Kečkemet: Izleti u prošlost, Vjesnik, Zagreb, 10. prosinca 1987.
  • Vinko Srhoj: Meditacija o visokom sjaju, Slobodna Dalmacija, 08. siječnja 1988.
  • Tonko Maroević: Patina visokog sjaja, Danas, Zagreb, 10. siječnja 1988.
  • Đurđica Ivanišević: Misao o zlatnoj boji /susreti/ Vjesnik, Zagreb, nedjelja, 07. veljače 1988.
  • Darko Schneider: Katalog izložbe Vaska Lipovca u Galeriji Kaptol, Zagreb, ožujak – travanj 1988.
  • Sava Stepanov: Vasko Lipovac, skulpture i crteži, katalog izložbe, Savremena galerija Centra za kulturu “Olga Petrov”, Pančevo, 14. VI – 30. VI 1988.
  • Vlado Bužančić: Katalog izložbe Vaska Lipovca: Ciklus igre, crteži i skulpture, Muzej XIV zimskih olimpijskih igara, Sarajevo, 10. 05. – 23. 05. 1989.
  • Grgo Gamulin: Točka izmirenja – za Vaska Lipovca /portreti likovnih umjetnika/, 15 dana, br.7, 1989., str.14-17
  • Katalog izložbe Vaska Lipovca u Galerie L’Oeil, 7 Rue Ravenstein, Brussels, 27. 10. au 15. 11. 1989.
  • S. R.: Figures feminines et bois polychromes – cest ce que proposen Johan van Vlaenderen et Vasko Lipovac, La libre Belgique, vendredi 03. novembre 1989.
  • Paul Caso: Les geants de Lipovac, Le Soir, mardi 7 novembre 1989.

  1990.

  • Branko Sbutega: Crkvi treba umjetnost, Oko, br.9, 03. svibnja 1990.
  • Tonko Maroević: Bog i autonomija, Oko, br.9., 03. svibnja 1990.
  • Tonko Maroević: Crteži Vaska Lipovca, Republika, 7-8, Zagreb, 1990., str.276
  • Branko Sbutega: Katalog izložbe Vaska Lipovca u galeriji Pomirdbena dvorana, Gospa od Škrpjela, Perast, 22. srpnja – 16. kolovoza 1990.
  • Ljubica Ramušćak: Katalog izložbe Vaska Lipovca u galeriji Arh-Gall, Čakovec, rujan 1990.
  • Drago Ovčar: Nov odnos prema povijesti i kulturnoj baštini, Vjesnik, Zagreb, 08. rujna 1990.
  • Kruno Prijatelj: Splitski izlog: Od Emanuela Vidovića do Kuzme Kovačića, 1991.
  • Katalog Tisuću godina hrvatske skulpture, Muzejsko galerijski centar, Muzejski prostor, Jezuitski trg 4, Zagreb ožujak – lipanj 1991.
  • Katalog Salon sakralne umjetnosti, prigodom Sudamje, Split, svibanj – lipanj 1991.
  • Aleksander Bassin: Med sliko in plastiko, ob razstavi Vaska Lipovca v ljubljanski galeriji Insula, Naši razgledi, 41, št.1, Ljubljana, 10. 01. 1992., str.23
  • Boris Gorupič: Vasko Lipovac v Insuli, Slovenec, št.8, Ljubljana, 11. 01. 1992., str.7
  • Lili Bojanič: Vasko Lipovac v primorskih galerijah, galeriji “Insula” v Ljubljani in Izoli, galerija “Bažato” v Šempetru, Primorska srečanja, št.136, Nova Gorica, 1992., str.553
  • Tea Štoka: Učenec Krste Hegedušića v lnsuli, Primorske novice, öt.8, 31. 01. 1992.
  • Paul Caso: Katalog izložbe Vaska Lipovca u Bruxellesu, Belgija, Galerija Racines, 5 Rue Ravensteinstraat, 07. 02. – 26. 02. 1992.
  • Kruno Prijatelj: Suvremeni ritam svečeva lika, Slobodna Dalmacija, Split, 24. svibnja 1992.
  • Nada Beroš; Vasko Lipovac: Sveti Vlaho i Dubrovnik, Novi Vjesnik, 08. srpnja 1992.
  • Katalog Bedem ljubavi, pokret majki za mir. 1992.
  • Vlado Bužančić: Jedno svjedočenje o Kruni Prijatelju, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Vol.33 No.1, Split, 1992., str.649-668 External link
  • Josip Depolo: Biti slikar u ratnom Dubrovniku, Mersad Berber i Vasko Lipovac, dva stvaraoca kraj uzglavlja ranjenog grada, Dubrovnik, n.s. 4, br.3, Dubrovnik, 1993., str.189-192
  • Branko Sbutega: Katalog izložbe Mare Croaticum ’93/ljudi, more, obala, Galerija Svi Sveti, 30. VII – 15. VIII 1993., Trogir
  • Zlatko Gall: Brkati mornari i ocvale boginje, Nedjeljna Dalmacija, 08. prosinca 1993., str.34
  • Tomislav Lalin: Slike u tri dimenzije, Slobodna Dalmacija, četvrtak, 27. 01. 1994., str.4
  • Križaljka s likom Vaska Lipovca, Slobodna Dalmacija, 09. 02. 1994.
  • Katalog izložbe Stradun – Galerija ’94, Dubrovnik, 10. – 20, srpnja 1994.
  • Katalog Peti triennale hrvatskog kiparstva, HAZU, Gliptoteka Zagreb, 06. 09. – 30. 10. 1994.
  • Katalog izložbe natječajnih radova za spomenik Draženu Petroviću, predgovor kataloga: Tonko Maroević
  • Vesna Kusin: Tko će ubaciti loptu? /spomenik Draženu Petroviću u Lausanni/, Vjesnik, petak, 13. siječnja 1995., str. 14-15
  • D. Jendrić: Hrvatski znak u Lausanni /Dražen Petrović u kiparskoj interpretaciji Vaska Lipovca odabran za olimpijski park/, Večernji list, srijeda, 18. siječnja 1995.
  • Polémica entre el COI y la familia de Petrovic, El Mundo Deportivo, EFE, 22. 01. 1995., str.50 External link
  • Familia de Petrovic, Inconforme, Diario Desportes (podlistak), Diario de Colima, 22. 01. 1995., str.3C i 6C External link
  • Elena Cvetković: Ni kovina ni kamena ni gips, Večernji list, Zagreb, nedjelja 19. veljače 1995.
  • A sclpture for Drazen Petrović, Olympic magazin, Olympic museum Lausanne, N.5, march 1995.
  • Katalog izložbe Erotika, Dubrovnik, 20. 03. – 07. 04. 1995.
  • Stanko Špoljarić: Vasko Lipovc, Cyclus, kataog izložbe, Zagreb, rujan – listopad 1995. External link
  • Zlatko Gall: Cyclus ili teorija kotača, 1995.
  • Olga Vujović: Vasko Lipovac, zaustavljena trka, Umjetnički paviljon, Zagreb, rujan-listopad 1995. /izložbe u Hrvatskoj/, Kontura, br.39/40, rujan-listopad 1995. str.44-45
  • Sandra Križić Roban: /izložbe/ Biciklom kroz život, Vijenac, 19. listopada 1995.
  • Miroslav Pelikan: Igra životne borbe, Glas Slavonije, 29. rujna 1995.
  • Zlatko Gall: Kapom do mora /intervju – Vasko Lipovac/, More – magazin, br.9, prosinac 1995./siječanj 1996.
  • Zlatko Gall: Katalog izložbe Vaska Lipovca u muzeju, Široki Brijeg – Franjevačka galerija, 20. prosinca 1995. – 10. siječnja 1996.
  • Stanko Špoljarić: Kolesarji, Bežigrajska galerija, Ljubljana, 8. maj – 26. maj 1996., Ljubljana, 1996.
  • Janez Mesesnel: Množica in posamezniki /kolesarji v Bežigrajski galeriji/, Delo, 38, št. 110, Ljubljana, sreda 15. maja 1996., str.6
  • Darko Glavan: Rejefne slike ili oslikani reljefi/Doživljaj mora i sunca Vaska Lipovca u zagrebačkom Studiu D, Hrvatsko slovo, 24. svibnja 1996.
  • Tomislav Lalin: Radosni postav, Slobodna Dalmacija, 29. i 30. svibnja 1996., str. 17
  • Josip Škunca: Uzbudljiva podvojenost, Vjesnik, 31. svibnja 1996.
  • Andriana Škunca: Vasko Lipovac, kapetani, vježbači, kupačice i šetači, Kontura, br. 49/50, Zagreb, 1996., str.7-10
  • Olga Vujović: Mitski gaj skulpture, Vjesnik, 05. kolovoza 1996.
  • Katalog izložbe: I. hrvatski trienale crteža Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, listopad – studeni 1996.
  • Olga Vujović: Park skulptura, Glas lstre, Pula, 08. listopada 1996.
  • Andriana Škunca: Perle na hridi Svetoga Andrije, Vjesnik, 23. listopada 1996.
  • Katalog izložbe Dix peintres et sculpteurs splitois contemporains, Paris maison de l’UNESCO, janvier 1997.
  • Branka Arh: Galerija Arh, Rijeka, Katalog, 6. do 27. lipnja 1997.
  • D. Anić. Otvorenje izložbe Vaska Lipovca, Dnevnik, Rijeka, str. 23, 6. lipnja 1997.
  • Nataša Stipanov: Uzmorski svijet Vaska Lipovca, Novi list, Rijeka, 6. lipnja 1997.
  • Nataša Stipanov: Čudesni svijet Meditema, Novi list, Rijeka, 29. lipnja 1997.
  • Mara Ožić Bebek: Golubovi, lmotska krajina, Imotski, 1997.
  • Marina Barićević: More u djelima hrvatskih umjetnika, Katalog, 15. srpnja do 01. kolovoza 1997. Gradski muzej Makarska
  • Gordana Benić: Morske teme, Slobodna Dalmacija, Split, 02. kolovoza 1997.
  • Andriana Škunca: U povodu 10. obljetnice Galerije Era u Novalji, Kontura, br. 53, Zagreb, 1997.
  • Mirjana Tonković: Početak stvaranja “Bijele ceste” /Uz 25. mediteranski simpozij u Labinu/, Nedjeljni vjesnik, Zagreb, 17. kolovoza 1997.
  • Marina Tenžera: Prvi hrvatski trijenale grafike, Nedjeljni vjesnik, Zagreb, 12. listopada 1997.
  • Marina Tenžera: 6. triennale hrvatskog kiparstva “Zasićenost idejama”, Nedjeljni vjesnik, Zagreb, 09. studenoga 1997.
  • Kruno Prijatelj: Vasko Lipovac, katalog izložbe u galeriji “Kula” u Splitu, 1997.
  • Ivana Prijatelj-Pavičić: Kiparska i slikarska umjetnička baština bratovština u Dalmaciji između XIV. i XIX. st., Croatica Christiana Periodica, Vol.21 No.40, Zagreb, prosinac 1997., str.53 External link
  • Tonko Maroević: Marul u metropoli, Zagreb, prosinac 1997.
  • Sandi Vidulić: Izložba Vaska Lipovca u splitskoj galeriji Kula, Slobodna dalmacija, Split, 10. prosinca 1997.
  • Vesna Kusin: Hoče li Marulić opet na čekanje, Vjesnik, 19. siječnja 1998.
  • Sandra Križić Roban: EXPO ’98 u Lisabonu, Nedjeljni vjesnik, Zagreb, 15. veljače 1998.
  • Elena Cvetkova: Hrvatsko čudo u plavom Lisabonu, Večernji list, Zagreb, 27. 3. 1998.
  • Snjeska Knežević: Umjesna ideja-problematičan raspis, Vjesnik, Zagreb, 5. 4. 1998.
  • Oka Ričko: Hrvatska na EXPO-u ’98 – Hrvatski paviljon, Kontura, br 56, proljeće 1998.
  • Tomislav Lalin: Derogiranje struke i stručnosti, Kontura, br. 56. 1998.
  • Slavko Harni: Dika Hrvata, Hrvatsko slovo, Zagreb, 1. svibnja 1998.
  • Vesna Kusin: Hrvatska je prepoznata u Lisabonu zahvaljujući iznimnom projektu paviljona, Vjesnik, Zagreb, 9. lipnja 1998.
  • Dražen Stjepandić: Kontroverzni kipar iz zaljeva hrvatskih svetaca, Nacional, Zagreb, 1. srpnja 1998.
  • Sandi Vidulić: Trodimenzionalne slike, Slobodna Dalmacija, Split, 12. kolovoza 1998.
  • Ivan Remeta: Između moral neba, Vjesnik, Zagreb, 1. rujna 1998.
  • Leopold Botteri: Želio bih sve sportove prikazati skulpturom, Nedjeljna Dalmacija, 18. rujna 1998.
  • Zvonko Maković: Vasko Lipovac, Mala galerija, Poreč, 07. 10. – 24. 10. 1998.
  • Lili Bojanić: Vasko Lipovac, Atelier Galerie SQART, Oktober 1998.
  • Darko Glavan: Uz izložbu “More” u galeriji “Miro” u Pragu, Vjesnik, Zagreb, 14. ožujka 1999.
  • Siniša Ninčević, Iris Slade: Mediteranski panoptikum, katalog izložbe, Galerija umjetnina, Split, 15. lipnja – 10. srpnja 1999.
  • Gordana Benić: Mediteran – mjera i povod, Slobodna Dalmacija, 17. 06. 1999. External link
  • Sandi Vidulić: Uz izložbu Vaska Lipovca u splitskoj Galeriji umjetnina, Slobodna Dalmacija, Split, 21. i 22. lipnja 1999.
  • Dorotea Jendrić: Preko Splita do Mediterana, Večernji list, Zagreb, 24. 6. 1999.
  • Božo Majstorović: Vasko Lipovac, Kontura, br. 60, Zagreb, proljeće 1999.
  • Nada Benzia: Izložba Vaska Lipovca u krčkoj galeriji Decumanus, Novi list, Rijeka, 20. kolovoza 1999.
  • Sandi Vidulić: Komu treba štandarac na Pjaci?, Slobodna Dalmacija, 26. 08. 1999. External link
  • Mladen Vuković: Uz slike i skulpture Vaska Lipovca, Hrvatska obzorja, Split, br.3, rujan 1999.
  • Grgo Gamulin: Točka izmirenja – za Vaska Lipovca, u Itaka koja traje, Zagreb, 1999., str.201-213
  • Davor Burazin: Goran Ivanišević, prvi laureat hrvatskog sporta u Mate Parlov je legenda, Slobodna Dalmacija, 31. 12. 1999., 01. i 02. 01. 2000. External link

  2000.

  • Merien Jelača: Priznanje našem istaknutom kiparu u Lausanni, LIPOVČEVI BICIKLISTI, Slobodna Dalmacija, Split 2. ožujka 2000., str. 19
  • Lili Bojanić: Vasko Lipovac, Squart, št.3, Koper, 2000., str.4
  • Le Parc Olympique de Lausanne 2000. Vodič i program kulturnih zbivanja u Olimpijskom muzeju u Lausanni, 2000.
  • Le velo dans tous ses etates Nv Lundi 10 avril 2000., Le velo donne a pedaler Mais il donne aussi a s emouvoir La Liberte, Fribourg 11. 04. 2000.
  • Les artistes du velo, Au Musee olimpyque, L’Union Cycliste lnternationale a l00 ans 24 Week-end, Vendredi 14. avril 2000.
  • Zweiräder – zwanzig Künstler, Schweizer Illustrierte die besten, Kunst, 1. mai 2000.
  • Rachele Caloz: Quand les artistes ont un petit velo dans la tete… Le journal du Musée olympique Lausanne, no.10 8. mai 2000., str. l
  • Claudia Manzoni: Quando la bicicletta diventa un oggetto d’arte, EXTRA, Muzano, 13. 05. 2000., str. 14
  • Zvionimir Buljević: “(De)mitološke priče” crteži Vaska Lipovca, Književni krug, Split, 2000. Večernji list, kulturni obzor nedjelja, 21. 5. 2000., str.31/5
  • Blanka Magaš: Dani Hrvatske u Sarajevu 2000., Slobodna Dalmacija, 29. i 30. 05. 2000. External link
  • Branko Nadilo: Hrvatski paviljon na svjetskoj izložbi u Hannoveru, Građevinar, vol.52 no.6, Zagreb, 2000, str.345-347 External link
  • Ivan Ugrin: Kulturne “mrvice”, Slobodna Dalmacija, 10. 06. 2000. External link
  • Nela Valerjev: Večeras na Trsatskoj Gradini izlaže Vasko Lipovac, Novi list, Rijeka, 13. lipnja 2000., str. 35
  • Branka Arh: predgovor u katalogu Vasko Lipovac, Gradina Trsat 13. – 25. lipnja 2000.
  • Nela Valerjev: Galerija likova dalmatinskog juga, Novi list, Rijeka, 14 lipnja 2000., str. 35
  • Natasa Segota: Izložba Vaska Lipovca u svim izložbenim prostorima Trsatske gradine, Bokeljski pop-artist, Novi list, Kulturni prilog Mediteran, Rijeka, l8. lipnja 2000., str. 4-5
  • Boris Toman: Poruke u boci, Izložba Vaska Lipovca u Galeriji Laval na Gradini Trsat u Rijeci, Hrvatsko slovo, Zagreb, 7. srpnja 2000. str. 14
  • Mirjana Kos Nalis: Neprobojan i zagonetan svijet, Vasko Lipovac, Gradina Trsat, 13. lipnja-3. srpnja 2000, Izložba slika, skulptura, keramike, Vijenac, br. l66, Zagreb, 13. srpnja 2000., str. 30 External link
  • Homo ludens, Feral Tribune, Kultivator, Split, 15. srpnja 2000.
  • Patricija Kiš: Biciklisti Vaska Lipovca na izložbi u povodu Tour de Francea, Jutarnji List, Zagreb petak 21. 07. 2000., str. l8
  • Patricia Kiš: Izložba “Umjetnost na tragu homo ludensa”, Čovjek u središtu svega, Jutarnji list, Zagreb, petak, 21. 07. 2000.
  • Marina Barićević: HOMO LUDENS, Gradski muzej Makarska, katalog skupne izložbe, 17. – 24. 2000.
  • J. M.: Izložba slika i skulptura Diminića, Lipovca, Lončarića i Radoičića, ČETVERAC HOMO LUDENSA, Novi list, /kultura/, Rijeka, 24. srpnja 2000.
  • Jasna Gluič: Kvartet autora u makarskome gradskome muzeju, Slatki otkačenjaci, Slobodna Dalmacija, Split, 2o. srpnja 2000., str. 19
  • J. M.: Diminić, Lipovc, Lončarić i Radoičić, ČETVERAC HOMO LUDENSA, Glas Istre, 28. srpnja 2000., str. 19
  • Vasko Lipovac: Sjeta zaustavljenog vremena, razgovarala: Gordana Benić, Slobodna Dalmacija, 22. 08. 2000. External link
  • Jasna Gluić: Izložba Lipovca, Diminića, Lončarića i Radoičića, “Umjetnost na tragu homo ludensa”, Doživljaj lakoće i ležernosti, Slobodna Dalmacija, 4. 10. 2000., str. 14
  • Marina Barićević: Umjetnost na tragu homo ludensa, autorski projekt Makarska, 24. srpnja – 08. kolovoza 2000., katalog
  • Iris Slade: Lipovac, slike i skulpture, Galerija Sebastian Dubrovnik, Sebastianart, 8. 8. – 31. 8. 2000.
  • Sonja Seferovič: S povodom: Vasko Lipovac veliki umjetnik i radnik, Dubrovački vjesnik, 12. 8. 2000.
  • Gordana Benić: Gost Foruma: Vasko Lipovac – slikar i skulptor, Sjeta zaustavljenog vremena, Slobodna Dalmacija, kulturni prilog Forum, Split, 22. kolovoza 2000. str. 2 External link
  • Janja Glučina: Izložba, Umjetnost na tragu homo ludensa, Makarsko primorje, Makarska, 25. kolovoza 2000., str. 1
  • Damir Globočnik: Tekst govora pri otvorenju izložbe u Galeriji Mestna hiža u Kranju, petak, 29. rujna 2000.
  • V. U.: Lipovac, Likovna razstava, Delo, Ljubljana, 29. rujna 2000., str. 18
  • Lilijana Resnik: Razstava Vaska Lipovca iz Splita, Resno tudi neresne stvari, Gorenjski glas, /kultura/, leto 53, št.79, 16. listopada 2000., str. 18
  • Jadranka Matić: 3×4, Nedjeljna Dalmacija, 29. 12. 2000. External link
  • Ive Šimat Banov: Vasko Lipovac, Zagreb, 2001.
  • Damir Šarac: Bokeljska noć u Vili Dalmaciji, Slobodna Dalmacija, 12. 02. 2001. External link
  • Igor Brešan: Bijelo zlato za ekološku enklavu, Slobodna Dalmacija, 18. 02. 2001. External link
  • Jasmina Parić: Molimo, bez ideologija, Slobodna Dalmacija, 04. 05. 2001. External link
  • Jasmina Parić i Siniša Vuković: Glazbene sličice bez arome, Slobodna Dalmacija, 07. 05. 2001. External link
  • Tonći Šitin: Nek se dica divertiju, Dvije hrvatske premijere Male Floramye — u Splitu i Zagrebu, Vijenac, br.189, Zagreb, 31. svibnja 2001. External link
  • Vasko Lipovac: Umjesto mojih skulptura u Splitu 3 postavljene su kamene klupe, razgovarao: ?, Nedjeljna Dalmacija, 21. 06. 2001.
  • Jasna Gluič: S poštovanjem Maruliću, Slobodna Dalmacija, 06. 09. 2001. External link
  • Anatolij Kudrjavcev: Skok u sitne obmane, Slobodna Dalmacija, 03. 10. 2001. External link
  • Slavica Marković, Nikola Albaneže: 3. hrvatski trijenale crteža, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb i Kabinet grafike HAZU, Zagreb, lipanj – srpanj 2002.
  • Dorotea Jendrić: Plaketa Josipu Diminiću, Večernji list, 20. 06. 2002. External link
  • Jasna Gluič: Kvaliteta prije svega, Slobodna Dalmacija, 23. 06. 2002. External link
  • Samir Mila: Born najdojmljiviji, Slobodna Dalmacija, 26. 06. 2002. External link
  • Marko Giljača: More i mornari, Slobodna Dalmacija, 10. 07. 2002. External link
  • Marko Kružić: Svi crtaju! Treći hrvatski trijenale crteža, Galerija Klovićevi dvori, Vijenac, br.218, 11. srpnja 2002. External link
  • Denis Derk: Poučni vic Željka Kipkea, Večernji list, 16. 07. 2002. External link
  • Anamarija Stibilj Šajn, Nataša Kovšca: MMM art 02, Nova Gorica, 2002.
  • Dorotea Jendrić: Sporni Milivoj Uzelac, Večernji list, 31. 05. 2003. External link
  • Ante Tomić: Vasko Lipovac, šutljivi graditelj nostalgije, Magazin (podlistak), Jutarnji list, 28. 06. 2003.
  • Josip Šmidt: Čarolije iz kazališnog muzeja, Slobodna Dalmacija, 28. 06. 2003. External link
  • Dragan Miljuš: Izostala potpora države, Večernji list, 02. 07. 2003. External link
  • Nataša Lah, Autogram, Rijeka, 2004., str.?
  • Rajka Polić: Odgoj i dokolica, Metodički ogledi, Vol.10 No.2, Zagreb, siječanj 2004., str.33 External link
  • Merien Jelača: Usidreno vrijeme, Slobodna Dalmacija, 10. 01. 2004. External link
  • Marijana Kasalo: Vasko Lipovac operirao kralježnicu, Slobodna Dalmacija, 20. 02. 2004. External link
  • Damir Šarac: Lipovcu povjeren Dujam Kotorski, Slobodna Dalmacija, 20. 02. 2004. External link
  • Umjetnost na boci, Slobodna Dalmacija, 05. 03. 2004. External link
  • Damir Šarac: Split spasio svetog Dujma Kotorskog, Slobodna Dalmacija, 17. 04. 2004. External link
  • Noina arka u Biblijskom vrtu, Slobodna Dalmacija, 30. 04. i 01. 05. 2004. External link
  • Nova Gorica, Paviljon HIT, razstava Vaska Lipovca (27.maj-20.junij 2004), Likovni svet, št.89/90, Štore, maj-jun. 2004., str.33-34
  • Tino Jurić: Vasko Lipovac gradi Noinu arku, Večernji list, 03. 05. 2004. External link
  • Damir Šarac: Vasko Lipovac radi Smoju na Matejuški, Slobodna Dalmacija, 16. 06. 2004. External link
  • Smoju na Matejušku, Slobodna Dalmacija, 19. 06. 2004. External link
  • Merien Jelača: Arka doplovila u Stomoriju, Slobodna Dalmacija, 23. 06. 2004. External link
  • International Helsinki Federation for Human Rights (IHF): International Helsinki Federation Annual Report on Human Rights Violations (2004): Serbia and Montenegro, 23. 06. 2004. External link
  • Marul u Vukovaru, Slobodna Dalmacija, 02. 07. 2004. External link
  • Završio Lobol, Slobodna Dalmacija, 19. 07. 2004. External link
  • Mia Sesartić: Noina arka zaplovila Biblijskim vrtom, Slobodna Dalmacija, 20. 07. 2004. External link
  • Renato Baretić: Motovun – Dalmacije pun, Slobodna Dalmacija, 26. 07. 2004. External link
  • Renato Baretić: Sić bolskog žala, Slobodna Dalmacija, 31. 07. 2004. External link
  • Iva Körbler: Kustosi i kritičari uništili su akt, dossier: golotinja u ateljeima, Nacional, br.464, 05. 10. 2004. External link
  • Daina Glavočić: Grafike odabrane iz zbirke MMSU-a, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, 20. 10. – 29. 11. 2004.
  • Linda Vukorepa: Smoje se vraća na Matejušku, Slobodna Dalmacija, 12. 11. 2004. External link
  • Stanko Špoljarić: Vasko Lipovac, Ozračje Mediterana, Izložbeni prostor Porezne uprave, Zagreb, 09. 12. 2004. – 22. 01. 2005.
  • Triennale keramike u Zagrebu, Slobodna Dalmacija, 31. 12. 2004. i 01. 01. 2005. External link
  • Martin Henc (ur.): More Mornari i Galebovi, Galerija Mona Lisa, Zagreb, ljeto 2004., Zagreb, 2004., str.14-15 External link
  • Daniel Butala, Višnja Lesić (ur.): 3. Hrvatski triennale akvarela, katalog izložbe, Karlovac, 09. lipnja 2004. – 30. rujna 2004., Slavonski Brod, 11. listopada 2004. – 11. studenog 2004., Zagreb 22. prosinca 2004. – 28. siječnja 2005., Karlovac, 2004.
  • Antonija Škrtić: 3. hrvatski triennale akvarela, Galerija „Vjekoslav Karas“, lipanj − rujan 2004., Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda, listopad − studeni 2004., Galerija „Zvonimir“, Zagreb, prosinac − siječanj 2005., Glas Gradskog muzeja Karlovac, god. IV, br. 1, Karlovac, rujan 2005., str.46-47. External link
  • Marko Kružić: Element H2O, Treći hrvatski trijenale akvarela, Galerija Karas, Karlovac, 9. lipnja – 30. rujna 2004; Likovni salon Vladimir Becić, Slavonski Brod, 11. listopada – 11. studenog 2004; Galerija Zvonimir, Zagreb, 22. prosinca 2004 – 28. siječnja 2005., Vijenac, br.285, 3. veljače 2005. External link
  • Damir Šarac: U subotu posvećenje obnovljene crkve svetog Dujma u Kotoru, Slobodna Dalmacija, 31. 03. 2005. External link
  • Damir Šarac: Kotor, Blagoslovljena crkva svetog Dujma, Slobodna Dalmacija, 03. 04. 2005. External link
  • Jakša Fiamengo: Ovalovljavanje života, Slobodna Dalmacija, 20. 04. 2005. External link
  • Nenad Cambi: Vasko Lipovac Studije za Marulića, katalog izložbe, Zavod HAZU, Split, 22. travnja 2005.
  • Sva stanja mora, Slobodna Dalmacija, 22. 04. 2005. External link
  • Vesna Božanić Serdar: Zreo muškarac introvertirana izgleda, kako umjetnik Vasko Lipovac vidi Marka Marulića, Novi list, 25. 04. 2005. External link
  • Jasmina Parić: Neki drugi Marul, Vasko Lipovac izložio studije za Marulićev spomenik u Vukovaru, Slobodna Dalmacija, 24. 04. 2005., str.14 External link
  • Ivana Rončević: Vasko Lipovac, Sinteza, Kontura art magazin, br.85, 2005, str.91
  • Marko Kružić: Ritam valova, Izložba Vaska Lipovca Val, Gliptoteka HAZU, Zagreb, 20. travnja – 20. svibnja 2005., Vijenac, br.293, 25. svibnja 2005. External link
  • Od danas u prodaji festivalske ulaznice!, Slobodna Dalmacija, 20. 06. 2005. External link
  • Željana Matijević: Daniela Trbović i Duško Ćurlić voditelji ’Splita 2005.’, Slobodna Dalmacija, 21. i 22. 06. 2005. External link
  • Paulina Peko: Kravate oslikali likovni umjetnici, Slobodna Dalmacija, 21. 07. 2005. External link
  • Vasko Lipovac: Erotika me održala, razgovarala: Jasmina Parić, Slobodna Dalmacija, 04. 12. 2005. External link
  • Ivo Sanader: Marulić u Litvi, Judita na litavskom (Zapis sa službenog državnog posjeta Republici Litvi), Colloquia Maruliana, Vol.15, Split, travanj 2006., str.209-212 External link
  • Joško Belamarić: Vasko Lipovac, More, sport, erotika – 3 puta Lipovac, katalog izložbe, Galerija umjetnina Split, svibanj – lipanj 2006.
  • Ante Tomić: Prizori iz građanske intime, Jutarnji list, 08. 05. 2006. External link
  • Ana Jerković: Presretan je grad koji ima Vaska Lipovca, Slobodna Dalmacija, 10. 05. 2006. External link
  • Mak Jovanović: ‘More, sport, erotika’ Vaska Lipovca u Splitu, Jutarnji list, 10. 05. 2006. External link
  • Željko Rogošić: „Sretan sam jer još maštam o erotici“, novi radovi umjetnika mora, Nacional, br.548, 15. 05. 2006. External link
  • Denis Krnić: Umjetnine za pišanje i smeće, Slobodna Dalmacija, 02. 06. 2006. External link
  • Damir Šarac: Ovisnost o Slobodnoj Dalmaciji, Slobodna Dalmacija, 17. 06. 2006. External link
  • Darko Glavan: Preminuo slikar i kipar Vasko Lipovac, Jutarnji list, 05. 07. 2006. External link
  • Vanja Škrobica: Najvažnije umjetnikove strasti, Galerija umjetnina u Splitu, izložba Vaska Lipovca More, sport, erotika – tri puta Lipovac, Galerija umjetnina Split, 9. svibnja – 25. lipnja 2006., Vijenac, br.322, 6. srpnja 2006. External link
  • Ive Šimat Banov: Mornar na posljednjoj plovidbi, Sjećanje: Vasko Lipovac (1931 – 2006), Vijenac, br.323, 20. srpnja 2006. External link
  • Tonko Maroević: Zaigran i ozbiljan, Sjećanje: Vasko Lipovac (1931 – 2006), Vijenac, br.323, 20. srpnja 2006. External link
  • Dejan Mehmedovič: Strunjan, Galerija Talasa, grafike Vaska Lipovca, Likovni svet, št.111, Štore, septembar 2006., str.35-36
  • Nikola Bajto: Kako su pokrali, sakrili i osakatili Vaska Lipovca, Slobodna Dalmacija, 23. 09. 2006. External link
  • Srećko Horvat: Sretni egzistencijalizam hommage à Vasko Lipovac, Dalcasa, br.16, Split, 10. 2006., str.56-61. External link
  • Linda Perić: Nova spomenička lista, Meštrović, Ujević, Bulić, Slobodna Dalmacija, 23. 10. 2006. External link
  • Tko će nam nedostajati, a tko neće, Jutarnji list, 23. 12. 2006. External link
  • Leo Kovačić: Obnova Matejuške kreće u listopadu, Slobodna Dalmacija, 05. i 06. 01. 2007. External link
  • Mirko Tomasović: Marulićevi spomenici u Vukovaru, Bratislavi… (riječ na proslavi 556. rođendana Marka Marulića), Colloquia Maruliana, Vol.16 No.16, Split, travanj 2007., str.335-338 External link
  • Nenad Cambi: Vasku Lipovcu u počast, godinu dana poslije smrti, Mogućnosti, god.54 br.4/6, Split, 2007., str. 208-209
  • Joško Belamarić, Mirko Gelemanović: Vasko Lipovac, grafičke igre, katalog izložbe, Galerija Emanuel Vidović, Split, listopad – studeni 2007 External link
  • Leo Kovačić: Split podiže 21 spomenik, Slobodna Dalmacija, 05. 10. 2007. External link
  • Leo Kovačić: Svemirska knjižnica 400 tisuća naslova ni na nebu ni na zemlji, Slobodna Dalmacija, 19. 10. 2007. External link
  • Edo Šegvić: Kip, Baština, br. 34, Split, prosinac 2007., str.321, 333, 335 i 348-349 External link
  • Leo Kovačić: Prvi na postamentu Gotovac i Kaliterna, Slobodna Dalmacija, 06. 12. 2007. External link
  • Slobodan Prosperov Novak: 101 Dalmatinac i poneki Vlaj; od Cara Dioklecijana i Jeronima Dalmatinca preko Marka Marulića i Marina Držića do Borisa Dežulovića i Ante Tomića, Zagreb, 2007., str.188
  • Lovorka Magaš: Grafičke igre Vaska Lipovca, Grafika, br.16-17, Zagreb, 2008., str.28-31
  • Vasko Lipovac, Erotika, Zagreb, 2008. External link
  • Božo Biškupić: Govor na svečanom otkrivanju skulpture Vaska Lipovca “Marko Marulić” u Parku skulptura u čileanskom glavnom gradu Santiagu, Colloquia Maruliana, Vol.17 No.17, Split, travanj 2008., str.304-306 External link
  • Vaskov mediteranski svijet na okupu u Vukovarskoj, Slobodna Dalmacija, 15. 04. 2008. External link
  • Ljiljana Zeković: Crnogorsko savremeno slikarstvo, od figuracije do znaka, katalog izložbe, Narodna galerija, Ljubljana, 19. jun – 15. septembar 2008., Cetinje, 2008.
  • MDF, Izložba ilustracija nagrađenih Nagradom “Grigor Vitez”, Slobodna Dalmacija, 22. 06. 2008. External link
  • Iva Körbler: Okrunjeni majstor tijela i erosa, Vasko Lipovac, Erotika, Profil International, Zagreb, 2008., Vijenac, br. 374, 3. srpnja 2008. External link
  • Siniša Kekez: Krste Juras – sve je reka u dvi riči, Slobodna Dalmacija, 18. 10. 2008. External link
  • Council of Europe: Council of Europe Art Collection, Strasbourg, 2009., str.35 External link
  • Edo Šegvić: Matejuška, Baština, br. 35, Split, 2009., str.159-161 External link
  • Damir Šarac: Split ostao bez prilike za javni spomenik velikog umjetnika: Lipovčeva Jeru proglasilo falšim Lipovcem!?, Slobodna Dalmacija, 25. 11. 2009. External link
  • Sandi Vidulić: A sveti moj Jere… ‘Izabranog pustinjaka na Marjan, a Lipovčeva sveca pred knjižnicu’, Slobodna Dalmacija, 25. 11. 2009. External link
  • Damir Šarac: Vaskocid, Slobodna Dalmacija, 25. 11. 2009. External link

  2010.

  • Mladen Lučić: Zbirka promašaja u Muzeju suvremene umjetnosti, A gdje su vam Dalmatinci?, Slobodna Dalmacija, 28. 03. 2010. External link
  • Suvremena sakralna baština Boke, Dubrovački list, 10. 06. 2010. External link
  • Vesna Božanić Serdar: Erotska vrata Vaska Lipovca posebna atrakcija, Novi List, 15. 07. 2010. External link
  • Jasmina Parić: Lipovčev povratak u mladost kroz vratnice Erosa, Slobodna Dalmacija, 20. 07. 2010. External link
  • Igor Brešan: Lažni Jurkići stižu iz Livna, a lažni Bukovci – iz Praga, Slobodna Dalmacija, 14. 08. 2010. External link
  • Jasmina Parić: Neno Mikulić: Moje kipove turisti – štipaju, Slobodna Dalmacija, 26. 09. 2010. External link
  • Slobodan Prosperov Novak: Vasko Lipovac – slikar dječje ikonografije i mitskih slutnji, u Boka Kotorska – od kampanela do kampanela, Zagreb, 2011., str.59-62
  • Ive Šimat Banov: Više sadržaj, a manje forma, razgovarao Saša Šimpraga, 1postozaumjetnost [online], 2011., pregledano 20. 10. 2014. External link
  • Davor Krile: Nećete u Akademiju, niste ni prije!, Slobodna Dalmacija, 02. 03. 2011. External link
  • Igor Brešan: U Splitu niče Plavo stablo Vaska Lipovca, Slobodna Dalmacija, 09. 06. 2011. External link
  • Jasmina Parić: Ljubitelji Vaska Lipovca pohrlili u njegov atelje, Slobodna Dalmacija, 14. 06. 2011. External link
  • Igor Brešan: Atelje je tijesan za sve mornare Vaska Lipovca, Slobodna Dalmacija, 14. 06. 2011. External link
  • Stipe Majić: Jato golubova – na pošti golub samoubojica!, Imotske novine,  28. 06. 2011. External link
  • Jadran Babić: Na početku Vukovarske postavljeno “Plavo stablo” u čast Vasku Lipovcu, Dalmacija News [online], 13. 07. 2011., pregledano 21. 10. 2014. External link
  • Igor Brešan: U Vukovarskoj stablo za Vaska Lipovca, Slobodna Dalmacija, 13. 07. 2011. External link
  • Leo Nikolić: Splitsko ‘Plavo stablo’ za protutežu Kerumovim spomenicima, tportal.hr [online], 14. 07. 2011., pregledano 18. 10. 2014. External link
  • Jelene Mandić-Mušćet: Stvoren za veličanstvene urbane intervencije, Vjesnik, 14. 07. 2011. External link
  • Damir Vrdoljak Mandeta: Vasko Lipovac, Yachts Croatia, br. 17, Split, 2011., str.100-104 External link
  • Tonči Kranjčević Batalić: Vaskovo plavo stablo u Splitu, pogledaj.to [online], 15. 07. 2011., pregledano 21. 10. 2014. External link
  • Ante Tomić: Pod Plavim stablom, Jutarnji list, 16. 07. 2011. External link
  • Vesna Kusin: Politikantski spomenici, Vjesnik, 18. 07. 2011., External link
  • Jurica Pavičić: Vaskov Split, kakav neće nikada biti, Slobodna Dalmacija, 19. 07. 2011. External link
  • Irena Kraševac: Danas sve mora funkcionirati interdisciplinarno, razgovarao Saša Šimpraga, 1postozaumjetnost [online], 2012., pregledano 20. 10. 2014. External link
  • Snežana Pejović, Aleksandra Kapetanović: Istorijski arhiv Kotor u kulturno-istorijskom objektu, prednosti i nedostaci, Atlanti, vol. 22, Trst, 2012., str.71-89 External link
  • Leo Nikolić: Zavirite u čudesan svijet Vaska Lipovca, tportal.hr [online], 27. 01. 2012., pregledano 20. 10. 2014. External link
  • Marko Didić: Vlasnik splitske galerije prijavljen zbog prodaje lažnog Lipovca, Slobodna Dalmacija, 14. 03. 2012. External link
  • Jasmina Parić: Vrata Europe otvorena za djela Vaska Lipovca, Slobodna Dalmacija, 10. 05. 2012. External link
  • D.N.: Dani otvorenih vrata ateljea Vaska Lipovca: Sport kakav više ne postoji, Dalmacija News [online], 25. 07. 2012., pregledano 20. 10. 2014. External link
  • Leo Nikolić: Otvorena izložba sportskog opusa Vaska Lipovca, tportal.hr [online], 27. 07. 2012. External link
  • Merien Ilić: Vaskov biciklist ‘obišao’ neoplemenjene gradske punktove, Slobodna Dalmacija, 19. 08. 2012. External link
  • Merien Ilić: Biciklisti Vaska Lipovca “provozali” se ulicama Splita na 6. godišnjicu umjetnikove smrti, Slobodna Dalmacija, 20. 08. 2012. External link
  • Leo Nikolić: Lipovčevi Biciklisti provozali Splitom, tportal.hr [online], 21. 08. 2012., pregledano 20. 10. 2014. External link
  • Jelena Mandić-Mušćet: Split kakav je mogao biti, Plan B – tportal.hr [online], 25. 08. 2012., pregledano 20. 10. 2014. External link
  • Zlako Gall: Splitsko stanje bezumlja, Slobodna Dalmacija, 29. 08. 2012. External link
  • Merien Ilić: Split: ‘Cyclists’ belong on the street, Slobodna Dalmacija, 07. 09. 2012. External link
  • Iva Ceraj: Bernardo Bernardi – spiritus movens inicijalnog razdoblja uspostave dizajna u Hrvatskoj, Art Bulletin, No.63, Zagreb, 2013., str.118 External link
  • Damir Šarac: Kman čeka svog sveca, Slobodna Dalmacija, 04. 03. 2013. External link
  • Renato Kragić: Vasko Lipovac u rodnom gradu, Slobodna Dalmacija, 15. 05. 2013. External link
  • Jelena Komnenić: Izložba djela Vaska Lipovca otvorena u Kotoru, Vijesti [online], 16. 05. 2013., pregledano 20. 10. 2014. External link
  • Tadej Glažar: Vaskov rad u javnom prostoru, Vasko Lipovac i njegovo doba, Pomorski muzej Crne Gore, 10. 06. 2103., Jedra Boke, Kotor, lipanj 2013. str.5-6 External link
  • Tonko Maroević: Nenaslovljeno predavanje u sklopu okruglog stola Vasko Lipovac i njegovo doba, Pomorski muzej Crne Gore, 10. 06. 2103., Jedra Boke, Kotor, lipanj 2013. str.4-5 External link
  • Ante Tomić: Nenaslovljeno predavanje u sklopu okruglog stola Vasko Lipovac i njegovo doba, Pomorski muzej Crne Gore, 10. 06. 2103., Jedra Boke, Kotor, lipanj 2013. str.6 External link
  • Radojka Abramović: Nenaslovljeno predavanje u sklopu okruglog stola Vasko Lipovac i njegovo doba, Pomorski muzej Crne Gore, 10. 06. 2103., Jedra Boke, Kotor, srpanj 2013. str.6-10 External link
  • Jovan Martinović: Hommage Vasku Lipovcu, Vasko Lipovac i njegovo doba, Pomorski muzej Crne Gore, 10. 06. 2103., Jedra Boke, Kotor, srpanj 2013. str.4-5 External link
  • D.N.: Lipovčevi “Valovi” u Galeriji Meštrović, Dalmacija News [online], 27. 07. 2013., pregledano 20. 10. 2014. External link
  • Jasmina Parić: More od željeza i stakla, Slobodna Dalmacija, 29. 07. 2013. External link
  • Živana Šušak Živković: “Valovi” u Galeriji Meštrović: Baldasar najavio dostojan prostor za ostavštinu Vaska Lipovca, Dalmacija News [online], 29. 07. 2013., pregledano 18. 10. 2014. External link
  • Andro Krstulović Opara: Valovi, katalog izložbe, Galerija Meštrović, Split, 29. srpnja – 1. rujna 2013.
  • Damir Šarac: (K)rovovska bitka za udomljavanje Lipovca, Slobodna Dalmacija, 10. 08. 2013. External link
  • Živana Šušak Živković: Cijeli svijet se divio kompleksu Split 3, Dalmacija News [online], 21. 11. 2013., pregledano 20. 10. 2014. External link
  • Leo Nikolić: Četiri velikana za 30 godina splitske galerije, tportal.hr [online], 18. 12. 2013., pregledano 18. 10. 2014. External link
  • Nives Matijević: Noć Muzeja 2014. u ateljeu Vaska Lipovca, Spomenik Draženu Petroviću u Lausanni, Hrvatski Fokus [online], 07. 02. 2014., pregledano 18. 10. 2014. External link
  • Nataša Bakotić: 50 Vaskovih biciklista vozi utrku do londonskog Cityja, Slobodna Dalmacija, 16. 06. 2014. External link
  • Gabriella Griffith: Broadgate celebrates Tour de France with Cyclus sculpture, City A.M., 02. 07. 2014. External link
  • Damir Šarac: Vaskovi Biciklisti putuju u London, Slobodna Dalmacija, 05. 07. 2014. External link
  • Marcus Agar: Vasko Lipovac cyclists on display in London, Wild Rooster [online], 18. 07. 2014., pregledano 20. 10. 2014. External link
  • Ante Tomić: Lipovac – splitski brend, Slobodna Dalmacija, 22. 07. 2014. External link
  • Haris Alijagić: Vasko Lipovac in London, Haris & The City [online], 27. 07. 2014., pregledano 20. 10. 2014. External link
  • Merien Ilić: Biciklisti, Šetači, Ptice… Čudesna djela Vaska Lipovca trebaju postati splitski brend, Slobodna Dalmacija, 11. 08. 2014. External link
  • Patricia Kiš: ‘Entuzijazam koji je pratio Split 3 više se nikad neće osjetiti u ovom gradu’, Jutarnji list, 03. 11. 2014. External link
  Toggle Sliding Bar Area

  Atelje Vasko Lipovac

  Vukovarska 8a, 21000 Split

  Mobile: +385 91 2000 872

  Web: http://vaskolipovac.com

  "));